Pozicije oglašavanja u kategoriji Knjige

Pozicija na listi oglasa u kategoriji
Pozicija Dostupno Cena za mesec Raspoloživo
1. 40 eura 01.09.2023.
2. 30 eura 01.09.2023.
3. 25 eura 01.09.2023.
4. 20 eura 01.08.2023.
5. 15 eura

Pročitajte pravila plaćenog oglašavanja.

Za dogovor, predračun i plaćanje, kontaktirajte me preko kontakt forme ili na 063.268.000 radnim danima od 12 do 17č.